Ochrana dat a cookies - ROY BILLING – moderní marketing and event marketing

CZ  |  EN
Přejít na obsah

Ochrana dat a cookies

Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies

1. Informace o získávání osobních údajů

1.1. Níže naleznete informace o získávání osobních údajů při návštěvě naší internetové stránky a při službách a provozu společnosti ROY BILLING, s.r.o.. Za osobní údaje se považují všechny údaje, které lze vztáhnout k Vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailová adresa nebo uživatelské chování.

1.2 Při kontaktu s námi jsou pro účely kontaktu a vyřízení Vaší záležitosti ukládány Vámi sdělené údaje (jméno, příp. e-mailová adresa, telefonní číslo) a předané informace (které případně mohou obsahovat také osobní údaje). Pro ukládání platí lhůty platné pro archivaci písemností v souladu s příslušnou podnikovou směrnicí společnosti ROY BILLING, s.r.o. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je nezbytné pro účely kontaktu a vyřízení Vašich dotazů, poptávek nebo obchodních případů a zakázek.


2. Analýzy využití

2.1. Při každé návštěvě internetových stránek společnosti ROY BILLING, s.r.o. a při každém stažení souboru se data o přístupu dočasně ukládají a zpracovávají v souboru protokolu. Nástroj pro sledování pohybu návštěvníků na stránce („tracking tool“), který se používá pro analýzu využívání stánky, je nakonfigurován tak, že neprobíhá sběr žádných osobních údajů uživatele. Kromě toho máte možnost upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby Vaše návštěva stránky nebyla vůbec zaznamenána a vyhodnocena (nastavení „Do Not Track“). Tímto nastavením prohlížeč signalizuje internetové stránce, zda si uživatel přeje být při návštěvě dané stránky sledován, či nikoliv. Pro informace o tom, jak lze nastavení prohlížeče upravit, zadejte např. do internetového vyhledávače „aktivovat do not track“ a připojte jméno prohlížeče.

2.2. Google analytics:
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy, poskytovanou společností Google Inc. („Google”). Google Analytics využívá cookies (textové soubory uložené ve vašem počítači) s cílem pomoci provozovateli webové stránky analyzovat, jak návštěvníci webovou stránku užívají. Informace o vašem užívání webové stránky, kterou cookies generují, jsou zasílány společnosti Google, přičemž je společnost Google ukládá na serverech v USA. Společnost Google tyto informace používá ke sledování toho, jak je webová stránka užívána, k vygenerování zpráv o webové aktivitě pro webové operátory a k poskytování jiných služeb, spojených s webovou aktivitou a užíváním Internetu. Společnost Google může tyto informace poskytovat třetím stranám, pokud je to od společnosti Google podle zákona vyžadováno, nebo proto, že tyto třetí strany jménem společnosti Google informace zpracovávají. Společnost Google nebude přiřazovat vaši IP adresu k jiným údajům, které jsou společnosti Google dostupné.  Máte možnost odmítnout užívání cookies tak, že si ve vašem prohlížeči zvolíte vhodná související nastavení. Měli byste si však být vědomi, že v takovém případě nebudete možná moci využívat všechny prvky této webové stránky. Užíváním této webové stránky souhlasíte se zpracováním informací shromažďovaných společností Google způsobem a pro účely výše popsané.

3.  Používání cookies
 
3.1. Co jsou cookies soubory?
Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.

3.2. Soubory cookies používané na tomto webu:
a) Zcela nezbytné soubory cookies
Jedná se o soubory cookies, bez kterých se provoz webu vůbec neobejde. Sem třeba řadíme soubory cookies, které vám umožňují přejít na správné stránky, pokud nějakým způsobem fungování webu aktualizujeme.
b) Soubory cookies související s návštěvou
Tyto soubory cookies shromažďují informace týkající se toho, jakým způsobem návštěvníci web využívají. Pokud dojde k nějakým chybám, pomohou nám je pochopit, a umožňují nám také vyzkoušet nové funkce. Neshromažďujeme informace, které by mohly návštěvníky přímo identifikovat. Údaje jsou souhrnné a anonymní. Tyto informace používáme ke zlepšení funkčnosti webu.
c) Soubory cookies vyžadované funkcemi
Tyto soubory cookies nám na webu pomáhají provozovat konkrétní funkce, se kterými se vám bude lépe používat. Mohou například obsahovat vaše preference (třeba, kterého jste vybrali prodejce), zjišťují, zda jsme vám už nenabídli určitou službu (jako jsou dotazníky), nebo slouží k uložení složitějších rozhodnutí (například konkrétního produktu, který vás zajímá).
d) Soubory cookies zajišťující cílení nebo inzerci
Tyto soubory cookies zaznamenávají vaše návštěvy na webu, dále pak stránky, které jste navštívili, a odkazy, na které jste přešli. Tyto informace využijeme k tomu, aby naše webové stránky a na nich zobrazované reklamy byly provázanější s tím, co vás zajímá. Za tímto účelem můžeme dané informace také sdílet s třetími stranami. Slouží také ke sledování úspěšnosti reklamních kampaní.
Upozorňujeme, že soubory cookies mohou používat i třetí strany (jako jsou třeba reklamní sítě nebo poskytovatelé externích služeb, například analýz webových přenosů). Nad těmito soubory cookies nemáme žádnou kontrolu. Lze předpokládat, že tyto soubory cookies budou patřit mezi soubory cookies související s návštěvností nebo cílením.
3.3. Cookies lze upravit či smazat.
Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče (Chrome, Firefox, Internet Explorer…)


4.  Používání pluginů sociálních sítí
4.1.  V současnosti používáme pluginy těchto sociálních sítí: Facebook, Twitter, Instagram a Youtube (Google). Využíváme přitom tzv. dvojí kliknutí. To znamená, že když navštívíte naši stránku, nejsou provozovatelům pluginů zásadně předávány žádné osobní údaje. Pouze kliknete-li na aktivační tlačítko sociálních sítí, budou Vaše osobní údaje poskytnuty danému provozovateli pluginu a u něj uloženy (u amerických provozovatelů v USA). Pluginy sociálních médií používáme proto, aby naše nabídka informací byla díky interakci s Vámi a dalšími uživateli zajímavější. Používání pluginů se řídí právní úpravou čl. 6 odst. 1 písm. e).
4.2.  Výslovně upozorňujeme na to, že sociální sítě údaje svých uživatelů (např. osobní informace, IP adresy atd.) ukládají a využívají pro obchodní účely v souladu se svými vlastními směrnicemi o používání údajů. O zpracovávání údajů ze strany sociálních sítí se můžete informovat na následujících odkazech:
4.3. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google), Pinterest a další.
Nemáme žádný vliv na získávání údajů a jejich další používání ze strany sociálních sítí. Nejsme schopni posoudit, v jakém rozsahu, na jakém místě a po jakou dobu jsou údaje uloženy, do jaké míry sociální sítě plní stávající povinnost údaje mazat, jak jsou údaje vyhodnocovány a propojovány a komu jsou předávány.
4.4.  Prosíme Vás proto, abyste pečlivě zvážili, jaké osobní údaje dáte k dispozici sociálním sítím prostřednictvím návštěvy naší stránky. Pokud nechcete, aby sociální sítě získávaly na základě Vaší komunikace přes naší stránku osobní údaje, navažte s námi kontakt jiným způsobem, např. prostřednictví kontaktního formuláře na této webové stránce.


5.  Vaše práva
 
5.1.  V souvislost se svými osobními údaje máte vůči nám následující práva:
•  právo na přístup k osobním údajům, čl. 15 GDPR
•  právo na opravu, čl. 16 GDPR
•  právo na výmaz („právo být zapomenut“), čl. 17 GDPR
•  právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR
•  právo vznést námitku, čl. 21 GDPR
•  právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR
 
5.2.  V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu máte právo tento kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (čl. 7 odst. 3 GDPR).
5.3.  Navíc máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů z naší strany u dozorového úřadu na ochranu dat (čl. 77 GDPR).
Návrat na obsah