KDO JE ROY BILLING? - ROY BILLING – moderní marketing & event marketing

CZ  |  EN
Přejít na obsah

KDO JE ROY BILLING?


Roy Billing (1607–1667) – anglický žoldnéř, kterého napadlo, že lepší, než nasazovat život, je pracovat s informacemi. Nechal tisknout letáky, které roznášel se svými pomocníky na obě strany válečné linie (někdy však i na více válečných stran). Protože se bránil dobové propagandě znepřátelených i spřátelených mocností, zájmových skupin i šedých eminencí, podařilo se mu svým úsilím zažehnat několik bitev a revolucí. Na druhé straně řadu více či méně významných dějinných událostí podnítil. Po skončení třicetileté války se tento podivuhodný muž ubíral směrem k mohutně se rozvíjejícímu průmyslu a svoje nápady uplatnil i v mírovém životě.

Na obrázku vidíte jeho údajnou dobovou podobiznu.Jakákoli shoda jména s žijící osobou je pouze náhodná.
Any match of name with living person is only random.

Pokud není uvedeno jinak: © ROY BILLING, s.r.o., 2024.
Návrat na obsah